Primary Colours® van David Pendleton

Wat we doen

Primary Colours® van David Pendleton

Met behulp van het The Primary Colours® Model of Leadership van David Pendleton helpt Talent in Teams organisaties om veranderingen sneller, succesvoller en kosteneffectiever te laten verlopen. Dit model zet de persoonlijkheid van een leider af tegen die taken die over het algemeen van leiders verwacht worden.

Het primaire doel is om een raamwerk te creëren voor de beoordeling van leiderschapsteams. Groot voordeel is dat het model vanwege zijn eenvoud gemakkelijk begrepen, geaccepteerd en onthouden wordt, en kan er dus ook eenvoudig naar gehandeld worden. Bovendien kan het eenvoudig naast bestaande competentiemodellen gebruikt worden.

Inzicht in efficiënt leiderschap?
>> Bel ons voor meer informatie