Teamcoaching

Wat we doen

Teamcoaching

De Talent in Team-scan creëert een krachtige basis voor een optimale rolverdeling binnen het team, maar ook voor teamcoaching. Teaminterventies op basis van de uitkomsten van de scan kunnen het inzicht in de toegevoegde waarde van elk lid van een team versterken. En vormen zo een belangrijke sleutel voor duurzame groei van het team als geheel, en daarmee dus ook van de organisatie.

Tijdens de teamcoaching werken we vanuit een veilige omgeving aan het versterken van het team. Doel is om elkaar beter te leren kennen en op basis van vertrouwen en openheid beter samen te kunnen werken. We voeren dialogen in plaats van monologen en luisteren naar elkaar. Uiteraard helpen we elkaar en geven we positieve en constructieve feedback. Niet alleen tijdens de coaching, maar ook onder werktijd.

Teamleden krijgen dankzij teamcoaching meer inzicht in de toegevoegde waarde van elk teamlid. Inzicht dat het vertrouwen tussen de leden van een team versterkt, waardoor een optimale rolverdeling nog eenvoudiger te realiseren is. En iedereen binnen zijn of haar persoonlijke ruimte eigenaarschap kan nemen of juist een ander kan laten excelleren.

Laat teamleden elkaar versterken
>> Maak direct een afspraak