Bevlogenheid

Wat we doen

Bevlogenheid verhogen

Jaarlijks ervaart 17% van de beroepsbevolking in Nederland burn-out-klachten, wat neerkomt op zo’n 1,3 miljoen personen*. Niet voor niets is het een hot topic en is er al menig wetenschappelijk onderzoek aan gewijd. Maar waarom zou je je richten op wat er mis kan gaan, als je je ook kunt focussen op het voorkomen van dergelijke klachten? Bevlogenheid is het antwoord.

Waar een burn-out beschreven wordt als een combinatie van extreme vermoeidheid, afstandelijkheid ten opzichte van het werk en een verminderd vertrouwen in het eigen kunnen (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001), laat bevlogenheid het tegengestelde zien. Het is volgens verschillende wetenschappelijke studies een combinatie van vitaliteit, betrokkenheid bij het werk en het opgaan in het werk (Schaufeli & Salanova, 2007). Iets wat volgens ons elke werkgever wel bij zijn werknemers wil zien.

Vol voor het werk gaan
Bij Talent in Teams gaan we uit van het positieve en proactieve. En daarom helpen we jou en je organisatie graag om de bevlogenheid te verhogen, en daarmee de levenslust, de energie, zin om te werken en het vol voor het werk willen gaan. Hoe? Door je organisatie in kaart te brengen en de bevlogenheid daadwerkelijk te meten. Dat doen we aan de hand van de volgende aspecten:

  1. Vitaliteit, oftewel het feit dat medewerkers zich fit voelen en beschikken over voldoende energie, doorzettingsvermogen en veerkracht.
  2. Toewijding, wat vooral betrekking heeft op de betrokkenheid met het werk.
  3. En tot slot absorptie, wat te maken heeft met het helemaal opgaan in het werk en het verlies van het besef aan tijd.

Beschikken je medewerkers over al die drie factoren, dan heb je een bevlogen team in handen. Zo niet, dan helpen we je graag daarnaar op weg.

* Factsheet ‘Werkstress’ TNO, 2019

Bevlogenheid verhogen?
>> Laten we vrijblijvend sparren