Organisatieverandering

Wat we doen

Veranderbereidheid

Staat er een ingrijpend verandertraject, een fusie, inkrimping of andere belangrijke koerswijziging op het programma? Maak je een sterke groei door of wil je een nieuw product of systeem ontwikkelen en integreren? Dat vergt de nodige flexibiliteit van je organisatie, maar vooral van de mensen die er werken. En juist dat laatste blijkt keer op keer weer de bepalende factor voor het wel of niet slagen van veranderingen.

Om de succeskans van verandertrajecten te vergroten, is het belangrijk om te weten wat de veranderingsbereidheid van je team is. Met een handig meetinstrument kan inzichtelijk gemaakt worden welke meerwaarde teamleden zien in de verandering, maar ook welke beren op de weg. Inzicht hierin stelt je vervolgens in staat om gericht te sturen op de beoogde verandering, de betrokkenheid te verhogen en daarmee de kans van slagen.